Miljø

Miljøretten er et komplekst og dynamisk retsområde. Vi leverer effektiv og kompetent rådgivning baseret på et omfattende kendskab til såvel den nationale som den EU-retlige regulering samt til andre integrerede retsområder, herunder den almindelige forvaltningsret, kommunalret og forsyningsret.

Advokater

Advokatfuldmægtig

Stine Korsgaard Malberg

+45 27 82 90 82

skm@skovadvokater.dk

Advokatfuldmægtig

Maria True Larsen

+45 61 41 80 44

mtl@skovadvokater.dk

Advokatfuldmægtig

Andreas Valentin Nielsen

+ 45 22 23 10 37

ava@skovadvokater.dk