Ansættelses- og arbejdsforhold

Ansættelses- og arbejdsretten er reguleret af kompleks lovgivning og overenskomstbaserede regler. Vi har stor indsigt heri, og tilbyder rådgivning inden for både den individuelle ansættelsesret, den kollektive arbejdsret og arbejdsmiljøretten. Vi kan blandt andet hjælpe i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, herunder ansættelseskontrakter, incitamentsordninger, bonusmodeller, opsigelse og fratrædelsesaftaler samt ved omstruktureringer og virksomhedsoverdragelse.

Advokater

Partner og bestyrelsesformand

Erik Svanvig

+45 40 27 01 44

es@skovadvokater.dk

Advokatfuldmægtig

Maria True Larsen

+45 61 41 80 44

mtl@skovadvokater.dk