Legitimation

Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.

Er du nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person?

untitled

Listen over Politisk eksponerede personer (PEP) kan findes på PEP-listen her

Nærtstående til en politisk eksponeret person omfatter:

  • Ægtefælle, registreret partner eller samlever
  • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
  • Forældre

Nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person omfatter:

  • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.
  • En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.
  • En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv.