Dødsbobehandling og arv

Vi bistår arvinger med dødsbobehandlingen fra indkaldelsen til mødet med Skifteretten til sagen er afsluttet, herunder fører vi korrespondancen med Skifteretten, Skattestyrelsen, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere, pensionsselskaber, kreditorer mv. Vi sørger for at eventuelle testamentariske dispositioner iagttages og sørger for, at de nødvendige opgørelser indleveres til Skifteretten og Skattestyrelsen inden for fristerne. Vi rådgiver desuden om boafgifter og skattemæssige forhold ved dødsbobehandlingen.

Advokater